יום ו', ח’ באב תשע”ח
כיתה ו 3
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
מערכת שעות מעודכנת (-;

מערכת השעות לשנת הלימודים תשע"ב ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי 1 מדעים יפתח מדעים יפתח מורשת מיכל תנ"ך עידית אמנות מיכל ספרות חוה 2 מתמטיקה עידית מדעים יפתח מתמטיקה עידית אנגלית דפנה דרמה יעל היסטוריה גיל 3 גיאוגרפיה רחלמילה טובה חוה אנגלית דפנהמתמטיקה עידיתספרות (מחשב) חוהמילה טובה חוה 4 אנגלית דפנה מתמטיקה עידית מתמטיקה עידית מולטימדיה ואומנות במחזור חנוך גופני עופר גיאוגרפיה רחל 5 מורשת מיכל חנוך גופני עופר תנ"ך עידית היסטוריה גיל לשון חוה 6 מפתח הל"ב עידית לשון חוה אנגלית דפנה מתמטיקה עידית 7 כישורי חיים אורית + עידית