יום ו', ח’ באב תשע”ח
כיתה ו 3
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
הנושאים

מצ"ב קובץ ובו הנושאים לחזרה למבחן החצי. ניתן להיעזר ב"מחולל התרגולים". נושאים למבחן מחצית במתמטיקה.doc הודעה לגבי תאריך המבחן תמסר כשיקבע התאריך.